Cuộc Thi Sáng Tạo Minh Trần

Tin Minh Trần Holdings

Cuộc Thi Sáng Tạo Minh Trần

Minh Trần Holdings tổ chức cuộc thi "Sáng Tạo Minh Trần"  nhằm mục đích tìm kiếm các ý tưởng mới, độc đáo trong kiến tạo các “ không gian sáng tạo” giúp cho công ty ngày càng đẹp, chuyên nghiệp và tạo môi trường thân thiện.

Thông Báo Nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

Tin Minh Trần Holdings

Thông Báo Nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

Minh Trần Apartment & Hotel

Tin Tức

Minh Trần Apartment & Hotel